ខ្ញុំ​ចង់​សរសេរ​ជាង​ធ្វើ​វីដេអូ

ទោះបី​សម័យ​ឥឡូវ គេ​និយម​ធ្វើ​វីដេអូ​ឬ​ថត​សំឡេង​ផ្សាយ (ផតខាសត៍) យ៉ាងណា ចំពោះ​ខ្ញុំ​ផ្ទាល់​គឺ​នៅ​តែ​ចូលចិត្ត​ការ​សរសេរ​ជាង។ មែនទែន​ទៅ ខ្ញុំ​ធ្លាប់​បាន​ធ្វើ​មាតិកា​ប្រភេទ​នោះ​ខ្លះ​ដែរ ប៉ុន្តែ​ខ្ញុំ​មាន​អារម្មណ៍​ថា​វា​ត្រូវការ​ពេលវេលា​ច្រើន ទាំង​ថត ទាំងកាត់ ទាំង​ផ្ចិតផ្ចង់​រូបភាព​និង​ចលនា​ផ្សេងៗ។ មានន័យ​ថា យើង​មិនមែន​គ្រាន់តែ​រៀបចំ​ស្គ្រីប​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ តែ​ត្រូវ​រៀបចំ​ទាំង​របៀប​បង្ហាញ​ប្លង់​និង​អ្វីៗ​ច្រើន​យ៉ាង។

ចំណែក​ឯ​ការ​សរសេរ​វិញ ខ្ញុំ​អាច​សរសេរ​គំនិត​របស់​ខ្ញុំ​មក​ខាងក្រៅ​បាន​យ៉ាង​លឿន និង​អាច​រៀបចំ​ស្រួល​ដោយ​គ្រាន់តែ​កាត់​ពីលើ​មក​ក្រោម យក​ពីក្រោម​ទៅ​លើ​វិញ។ អាច​ថា មក​ពី​ខ្ញុំ​ជា​អ្នក​ចូលចិត្ត​អាន (ភាគច្រើន) និង​មាន​ទម្លាប់​សរសេរ​កាល​ពី​មុន​មក​ដែរ។

យ៉ាងណា មិន​ថា​មាតិកា​ប្រភេទ​ណា​នោះទេ វា​សុទ្ធតែ​មាន​ប្រយោជន៍ ព្រោះ​ប្រភេទ​ខ្លះ​ងាយស្រួល​ចំពោះ​ការ​បរិយាយ​អំពី​រឿង​មួយ​ចំនួន ហើយ​ខ្លះ​ទៀត​ពិបាក​ជាង។ ខ្ញុំ​សប្បាយ​ចិត្ត ដែល​មួយ​រយៈ​ចុងក្រោយ​នេះ អ្នក​ផលិត​មាតិកា​នៅ​កម្ពុជា ចាប់ផ្ដើម​ចាប់ផ្ដើម​ផ្ដោត​លើ​រឿងរ៉ាវ​សំខាន់ៗ​ដែល​ជា​ចំណេះដឹង​ដល់​អ្នក​ទទួល​មាតិកា​ទាំងនោះ ដែល​ភាគច្រើន​ជា​វីដេអូ។ ប្រហែល​នេះ​ជា​របៀប​រៀន​និង​បង្រៀន​ថ្មី ដែល​មាន​ប្រសិទ្ធជាង? ឬមនុស្ស​មិន​សូវ​មាន​ពេល​សរសេរ​និង​អាន?

ប៉ុន្តែ… ខ្ញុំ​នៅ​តែ​ចូលចិត្ត​សរសេរ​ជាង ?


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.