សរសេរពាក្យបរទេសជាខ្មែរ

ជារឿយៗ ខ្ញុំតែងឃើញការសរសេរពាក្យបរទេស ឈ្មោះបរទេស មកជាខ្មែរ នៅមានភាពខុសប្លែកគ្នាពីអ្នកសរសេរមួយទៅមួយ។ តួយ៉ាងដូចជាពាក្យ style របស់អង់គ្លេសនិងបារាំង តើគួរសរសេរថា ស្ទីល (តាមទម្លាប់រាល់ដង) ឬក៏ ស្តាយ (ជើង-ត) តាមសំនៀងអង់គ្លេស? ប៉ុន្តែ តាមភាសាខ្មែរ គេថាមានតែ ជើង-ដ ដែលប្រកបនឹង ស ដូចជា ស្ដារ, ស្ដែង… ប៉ុន្តែ ស្តូប អាចប្រកបនឹង ជើង-ត ទៅវិញ?

រឿងនេះ ខ្ញុំមិនអាចបកស្រាយបានវែងឆ្ងាយទេ ត្បិតនៅក្រៅសមត្ថកិច្ចនិងសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំ! 😎

ពាក្យ style ប្រសិនបើចង់សរសេរត្រាប់សំនៀងអង់គ្លេសដោយប្រើ ជើង-ត ប្រាកដណាស់ថានឹងច្រឡំនឹងពាក្យ ស្ដាយ (ក្នុងពាក្យ ស្ដាយក្រោយ)។ អ៊ីចឹងមានវិធីយ៉ាងណាដើម្បីសរសេរបាន? ស្ទាយ ក៏មិនទំនង។ ស្ទៃយល៍? ស្ទ៉ាយ?

ដោយឃើញថាវាលំបាកបែបនេះ ខ្ញុំក៏រៀបចំបញ្ជីពាក្យទាំងនេះ និងប្រើប្រាស់វិធីមួយចំនួនដើម្បីកត់ត្រា ហើយភ្ជាប់នឹងប្រភពផ្លូវការនិងមិនផ្លូវការ ទុកសម្រាប់ជាការសិក្សាទាំងអស់គ្នា។ ពាក្យដែលមានក្នុងបញ្ជីនេះ ជាពាក្យដែលគេនិយមប្រើនៅក្នុងសង្គមខ្មែរសព្វថ្ងៃ។ បើហៅពាក្យទាំងនេះថាជា ពាក្យកម្ចី ក៏មិនត្រូវទាំងស្រុងដែរ ត្បិតពាក្យខ្លះមិនមែនប្រើជាទូទៅនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងនៅឡើយ។ ហេតុដូច្នេះហើយ ខ្ញុំសុំហៅថាជា ពាក្យបរទេស បែបនេះវិញ។

⚠️ បញ្ជាក់ថា នេះជាការយល់ផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនបើអ្នកឃើញថាវាមានប្រយោជន៍អាចប្រើបាន ក៏សូមប្រើដោយការទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួន។

វិធីកត់ត្រា

ការកត់ត្រាទាំងនេះ មិនត្រូវតាមក្បួនខ្នាតទាំងស្រុងនៃវិធី transliteration/translittération នោះទេ ពោលគឺខ្ញុំបូកបញ្ចូលនូវការប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងដែលតែងឃើញនៅតាមបណ្ដាសារព័ត៌មាន, បណ្ដាញសង្គម, លិខិតរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗ, និងសំណេរក្នុងសៀវភៅចាស់ៗដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញ។

ហើយបញ្ជីពាក្យទាំងនេះ ក៏មិនមែនជាពាក្យបកប្រែដែរ គឺជាបញ្ជីពាក្យបរទេស សរសេរមកជាអក្សរខ្មែរ ដែលអ្នកអាចយកទៅប្រើបានតាមការគួរ និងទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯង។

ដោយយោលទៅតាមប្រភពផ្សេងៗ ខ្ញុំអាចលើកឡើងករណីខ្លះដែលខ្ញុំអាចបង្ហាញបានដូចជា៖

ខ្មែរ ទៅ ឡាតាំង

  • កោលាហល → kolāhala / kolaahala
  • សេចក្ដី → secakdī / secakdii
  • បច្ចុប្បន្ន → paccuppanna
  • បញ្ជា → pañjā / pañjaa
  • សុខដុម → sukhaṭuma

ការកត់ត្រា ខ្មែរ-ឡាតាំង មានក្បួនខ្នាតត្រឹមត្រូវ តួយ៉ាងដូចមានបង្ហាញក្នុងសៀវភៅ «មូលដ្ឋានរៀន​ខ្មែរបុរាណ» របស់លោកបណ្ឌិត អាំង ជូលាន។ ដែលក្បួនដដែលនេះ គេយកទៅកត់ត្រាឯកសារស្រាវជ្រាវអំពីសិលាចារឹកនិងភាសាខ្មែរ អស់ពេលជាយូរមកហើយ។ ដោយឡែកវិធីកត់ត្រា ឡាតាំង-ខ្មែរ យើងក៏អាចយកវិធីខាងលើមកត្រឡប់ ដើម្បីកត់ត្រាពាក្យបរទេសទាំងមកជាអក្សរខ្មែរវិញដែរ។

ឡាតាំង មក ខ្មែរ

  • Timbre → តែមប្រិ៍ (ជណ. 1953)
  • Copernic → កូពែរ៍និក (ទស្សនាវដ្ដីសាស្ត្រាចារ្យ 1966)
  • Médaille → មេដាយ (ជណ. 1953)
  • Cabinét → កាប៊ីណេត៍ (ជណ. 1953)

ដោយឡែក ការកត់ត្រាឡាតាំងមកខ្មែរវិញ មានសភាពផ្សេង ដូចជាពាក្យ Copernic ដែលអ្នកសរសេរចង់សងតួអក្សរឱ្យត្រូវនឹងពាក្យដើម លោករក្សាតួ «រ» ឱ្យនៅដដែល ដោយគ្រាន់តែដាក់ ទណ្ឌឃាដ-​៍ ដើម្បីសម្លាប់សូរ។ របៀបនេះគឺដើម្បីសងឱ្យបានគ្រប់តួអក្សរដើម។

ដោយឡែកពាក្យ Médailleមេដាយ លោកបានសម្រួលដោយមិនបាច់បាច់សរសេរឱ្យត្រូវនឹងតួអក្សរ តែសរសេរឱ្យប្រកបត្រូវនឹងសូរវិញ។ ប្រសិនបើសរសេរឱ្យត្រូវនឹងតួអក្សរ អាចជា មេដាយ្លិ៍ ប៉ុន្តែប្រសិនបើ -‌្លិ៍ មិនចេញសំឡេងទេ លោកក៏លុបចេញតែម្ដងទៅ។

ដោយឡែកពាក្យខ្លះដែលមាន -t/-d នៅពីក្រោយ យើងតែងឃើញគេប្រើ -ត៍ ឬបើជា -e នៅខាងចុងវិញ គេអាចប្រើ -‌ិ៍ ដូចក្នុងពាក្យ Timbre–តែមប្រិ៍, Cabinét–កាប៊ីណេត៍ ជាដើម។ ហើយពេលខ្លះ គេក៏មិនបាច់ប្រើ ទណ្ឌឃាដ ក៏បាន ដូចក្នុងករណីពាក្យនោះបញ្ចប់ដោយ -nt (-ន្ត) ពីព្រោះបើតាមភាសាខ្មែរ ការដែលជើង ដ/ត នៅក្រោម ន វាមិនបញ្ចេញសំឡេងទេ ដូចក្នុងពាក្យ មន្ត, ក្សាន្ត, បំភ័ន្ត, បញ្ញវន្ត។ល។ ដោយយោលទៅតាមវិធីទាំងនេះ ខ្ញុំយកមកប្រើសម្រាប់ការសរសេរពាក្យដទៃដូចជា Comment–ខម្មិន្ត ជាដើម។

ក្រៅពីនេះ ខ្ញុំជ្រើសរើសតួអក្សរមួយចំនួន ដើម្បីសម្គាល់ថាជាពាក្យកម្ចីពីពាក្យបរទេស ដូចជាប្រសិនបើពាក្យនោះបញ្ចប់ដោយ -ke ឬ -k ខ្ញុំអាចនឹងយកអក្សរ គ មកប្រើជំនួសឱ្យ ក ដូចជា Facebook-ហ្វេសប៊ុគ, Booking-ប៊ុគឃីង។ ពាក្យដែលបញ្ចប់ដោយ -ge អាចសរសេរនឹងអក្សរ ជ ដូចជាពាក្យ Page អាចសរសេរមកជា ផេជ, Stage អាចសរសេរចា ស្ទេជ ជាដើម។

ពីភាសាដទៃ មក ខ្មែរ

ក្រៅតែការកត់ត្រាផ្ទាល់ពីអក្សរឡាតាំងមកជាខ្មែរ ខ្ញុំក៏អាចបញ្ចូលពាក្យពីភាសាផ្សេងទៀតដែលប្រើប្រព័ន្ធសំណេរស្រដៀងយើង ដូចជាថៃ លាវ ជ្វា ភូមា… ដោយជួនកាលសងឱ្យត្រូវនឹងតួអក្សរ ហើយពេលខ្លះប្រើអក្សរឡាតាំងជាអន្តរការីដែរ។ សម្រាប់ពាក្យថៃ សំស្ក្រឹត បាលី បារាំង ចិន… បើមើលវចនានុក្រមខ្មែរ 1953 យើងនឹងឃើញច្រើនរួចទៅហើយ ហើយ ក៏ប៉ុន្តែក៏នៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដែរ។

បញ្ជីពាក្យ

ដោយហេតុខ្ញុំចង់ឱ្យការកត់ត្រានោះមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ និងអាចបន្ថែមបន្ថយសេចក្ដីនិងការចំណាំផ្សេងៗ ខ្ញុំធ្វើវានៅក្នុងវ៉ិបសៃត៍ Notion។ ខ្ញុំនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើបញ្ជីពាក្យទាំងនេះ ពីមួយពេលទៅមួយពេល។ អ្នកអាចចូលមើលទៅបញ្ជីពាក្យពេញតាមតំណខាងក្រោមនេះ៖

ខ្ញុំស្វាគមន៍រាល់មតិស្ថាបនាទាំងឡាយ ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបញ្ជីពាក្យនេះ នឹងបានជាប្រយោជន៍ដល់មិត្តអ្នកអាន និងអ្នកដែលកំពុងស្វែងរកមូលដ្ឋានក្នុងការសរសេរពាក្យបរទេសមកជាខ្មែរ!

ពាក្យមួយចំនួន

⚠️ សូមចូលមើលនៅក្នុង Notion តាមប៊ូតុងខាងលើ សម្រាប់បញ្ជីពេញដែលមានបច្ចុប្បន្នភាព!

ពាក្យបរទេសសរសេរជាខ្មែរប្រភពពាក្យឯកសារយោង
ApartmentអាផាទមិនEnglish
Balleបាល់FrenchChuon Nath 1953
Bethléemបេថ្លេអេមFrenchChuon Nath 1953
BetonបេតុងFrenchChuon Nath 1953
Bidonប៊ីដុងFrenchChuon Nath 1953
Bifteckប៊ិហ្វតិកFrenchChuon Nath 1953
Biscuitប៊ិស្គ្វីត៍/ប៊ិសគ្វីត៍FrenchChuon Nath 1953
Bluetoothប៊្លូធូស
Brandប្រ៊ែន/ប្រ៊ែនត៍English
Caoutchoucកៅស៊ូFrenchChuon Nath 1953
Channelឆានែល/កាណែល
ChercherឆែកឆេរFrenchChuon Nath 1953
ChimieគីមីFrenchChuon Nath 1953
Commentខម្មិន្តEnglish
Conseiller/Conseillèreកុង្សីយ៍FrenchChuon Nath 1953
Contactកុងតាក់FrenchChuon Nath 1953
CookieខូគីEnglish
Copernicកូពែរ៍និចទស្សនាវដ្ដីសាស្ត្រាចារ្យ 1966
CourrierគួរីយេរFrenchChuon Nath 1953
Designឌីហ្សាញ
DictéeឌិកតេFrenchChuon Nath 1953
DownloadដោនឡូតEnglish
Emailអ៊ីមែលEnglish
Enquêteអង្កេត/អង្កែតិ៍FrenchChuon Nath 1953
Expressអិច្សប្រេសEnglish
Facebookហ្វេសប៊ុគEnglish
Fastហ្វាសត៍English
Fontហ្វុង/ហ្វុងត៍
Friendហ្វ្រេន/ហ្វ្រេនត៍
Galilleo-Galilleiក្ហាលីលេអូ-ក្ហាលីលេអ៊ីទស្សនាវដ្ដីសាស្ត្រាចារ្យ 1966
GazetteកាសែតFrenchChuon Nath 1953
HardwareហាដវែរEnglishNCKL
Instagramអ៊ីនស្តាក្រាមEnglish
Internetអ៊ីនធឺណិត
Isaac Newtonអ៊ីហ្សាអាក់ ញូវតុនទស្សនាវដ្ដីសាស្ត្រាចារ្យ 1966
Keplerគេព្លែរ៍ទស្សនាវដ្ដីសាស្ត្រាចារ្យ 1966
Likeឡៃគ៍/ឡែគ
Lotឡូ/ឡូត៍FrenchChuon Nath 1953
Marketingម៉ាឃិធីងEnglish
MinimalមិនីមលEnglish
MédailleមេដាយFrenchChuon Nath 1953
NylonនីឡុងFrenchChuon Nath 1953
OnlineអនឡាញEnglish
PageផេជEnglish
Pelleប៉ែលFrenchChuon Nath 1953
Phareហ្វារFrenchChuon Nath 1953
Podcastផតខាសត៍English
Porcelaineពរ្សឺឡែនFrenchChuon Nath 1953
Posteប៉ុស្តិ៍FrenchChuon Nath 1953
Profileប្រូហ្វៃល៍English
Programប្រូក្រាមEnglish
Programmerប្រូក្រាម្មឺរ
Programmingប្រូក្រាម្មីង
Saladeសាលាដ/សាលាដិ៍FrenchChuon Nath 1953
Shareស៊ែរEnglish
Siropស៊ីរ៉ូប៍/ស៊ីរ៉ូ (សេរ៉ូ)FrenchChuon Nath 1953
Spriteស្ព្រ៉ៃ/ស្ព្រ៉ៃត៍
Stickerស្ទិគ័រEnglish
Studioស្ទូឌីយ៉ូEnglish
Styleស្ទីល/ស្ទ៉ាយ
Telegramតេឡេក្រាម
Tent/Tenteតង់ (តេនតិ៍/តង់តិ៍)FrenchChuon Nath 1953
TontineតុងទីនFrenchChuon Nath 1953
Tracteurត្រាក់ទ័រFrenchChuon Nath 1953
Twitterធ្វីតតឺរ/ធ្វិទ្ទ័រ?English
Unicodeយូនិកូដ
Updateអាប់ដេតEnglishNCKL
Upgradeអាប់គ្រេតEnglishNCKL
Valiseវ៉ាលិសFrenchChuon Nath 1953
Vanillaវ៉ានីឡាEnglish
VitamineវីតាមីនFrenchChuon Nath 1953
Wi-Fiវ៉ាយហ្វាយ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.